Erasmus+ wyjazdy szkoleniowe 2018/2019 - rekrutacja uzupełniająca

Po otrzymanych rezygnacjach pracowników zakwalifikowanych na wyjazd pozostało 5 wolnych miejsc na 5-dniowe wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Pracownicy UWr, którzy nie korzystali z wyjazdu szkoleniowego w bieżącym roku akademickim, a nie są pracownikami naukowymi/dydaktycznymi mogą jeszcze ubiegać się o wyjazd szkoleniowy, który będzie można zrealizować do końca roku akademickiego 2018/2019 , tj. do 30 września 2019.

Zainteresowane osoby mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która potrwa do 15 lipca 2019 i będzie składała się z dwóch etapów:

1 ETAP

do 1 lipca 2019 należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy (wygenerowany z systemu BWM)

- list motywacyjny skierowany do Prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

- certyfikat znajomości języka obcego lub wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w SPNJO (wymagany poziom min. B1) - w celu okazania certyfikatu językowego lub umówienia się na rozmowę należy skontaktować się z p. Elżbietą Kopeć elzbieta.kopec@uwr.edu.pl ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Kandydaci biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani e-mailowo w dniu 4 lipca o przejściu do kolejnego etapu.

2 ETAP

do 15 lipca 2019 zakwalifikowani kandydaci powinni dostarczyć do BWM  podpisany przez ośrodek zagraniczny "Mobility Agreement for Training", który może mieć formę skanu przesłanego e-mailem.

Przy większej niż ilość miejsc liczbie kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów, zostanie zastosowana ocena punktowa i lista rankingowa.

Szczegóły dotyczące utworzenie konta i generowania wymaganych dokumentów, a także sposób wykazania znajomości języka obcego oraz szczegółowe zasady wyjazdu znajdują się tutaj.