ROTARY / DAAD SCHOLARSHIP

Uniwersystet im. Carla von Ossietzky‘iego
w Oldenburgu (Niemcy)
Międzynarodowe Biuro Studenckie Uniwersytetu w Oldenburgu oferuje stypendium Fundacji Rotary Oldenburg-Ammerland e.V. i DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) studentom uczelni partnerskich z Europy Środkowo-Wschodniej.
Na okres: dwa semestry od października 2019
Wysokość stypendium: 700-800 EURO (zależne od stopnia akademickiego)
Wymagania:

  •  Formularz wniosku: Stypendium Rotary / DAAD
  •  Wniosek o wpisanie na listę studentów uczestniczących w wymianie (www.uol.de/io/application)
  •  List motywacyjny (wraz z planem studiów): maksymalnie 2 strony
  •  Curriculum vitae (maksymalnie 2 strony)
  •  Karta przebiegu studiów (poświadczona)

Wnioski można składać do: 1. lipca 2019
Aplikację (scan, w jednym dokumencie pdf) prosimy kierować do:
University of Oldenburg
International Office
Mr. Roman Behrens
E-Mail: r.behrens@uol.de
Web: www.uol.de/rotary