Procedura

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą aktywną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi na całym świecie. Świadczą o tym liczby, około 2500 wyjazdów rocznie na staże naukowe, konferencje, wykłady, kwerendy biblioteczne itd.

Uniwersytet nasz odwiedzają również goście zagraniczni i liczba ich w roku 2018 wynosiła ok 400 osób.

Jedną z podstawowych działalności Biura Współpracy Międzynarodowej jest wymiana naukowa w ramach umów uczelnianych i rządowych.

Szczegółowe informacje na temat umów rządowych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Została wyłoniona firma na Usługę sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych (szczegóły poniżej)

Procedura

Dokumenty na wyjazd za granicę należy złożyć W Biurze Współpracy Międzynarodowej nie poźniej niż na 14 dni przed wyjazdem lub koniecznością wniesienia opłat.

W zależności od charakteru wyjazdu oraz źródła finansowania należy wypełnić:

Porozumienie dla doktorantów:

 1. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego z budżetu centralnego
 2. w przypadku wyjazdu służbowego finansowanego ze środków danego Wydziału

         w przypadku pobierania zaliczki pokwitowanie dewizowe

 • Potwerdzenie z Działu Płac informacji o pobieranym stypendium w przypadku wyjazdu doktaranta/studenta

Ważne! Proszę zwrócić uwagę na wymagane załączniki (informacja na wniosku)

Dodatkowo, każdy wyjeżdżający pobierający zaliczkę na koszty podróży i pobytu przed wyjazdem powinien dołączyć do wniosku pokwitowanie dewizowe z zaznaczeniem pkt.3.

W przypadku wyjazdu dłuższego niż 30 dni należy załączyć również decyzję o przyznanym urlopie.

PRZED ZŁOŻENIEM W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WNIOSKU O WYJAZD PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O SPORZĄDZENIU KILKU KOPII WNIOSKU POTRZEBNYCH M.IN. DO ROZLICZENIA WYJAZDU PO POWROCIE (ZA WYJĄTKIEM WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU CENTRALNEGO).

Zaliczka na wyjazd

Pracownik, który prawidłowo złożył w BWM wniosek na wyjazd służbowy może ubiegać się przed wyjazdem o wypłacenie zaliczki.

Zakup biletów

Została wyłoniona firma na usługę sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych.

Umowa została zawarta w dniu 27.04.2018r. na okres 2 lat.

Rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych związanych z zagraniczną podróżą służbową uprzejmie prosimy dokonywać za pośrednictwem firmy Top Podróże.

Biuro firmy Top Podróże jest do Państwa dyspozycji:

 • Poniedziałek - Piątek w godzinach: 09:00 - 18:00
 • Sobota w godzinach: 09:00 – 14:00.

Dane kontaktowe:

www.toptur.pl   

tel.: 91 4893 993, 91 4310 397, 512 586 088, oraz nr alarmowy dostępny poza godzinami pracy biura +48 512 586 086

e-mail: uniwroc.lot@toptur.pl

 

Informujemy , że zakupu biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych na trasach międzynarodowych możecie Państwo również dokonywać w biurze Transer, które współpracuje z biurem Top Podróże.

Osobą do obsługi pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego jest pani Kinga Jerzmańska

Biuro Transer

Pl. Solny 18/ 19   50-063 Wrocław

tel. 71 344 36 66, 71 372 39 33, 71 342 96 82

e-mail: uniwroc.lot@toptur.pl

 

Rezerwacji biletów należy dokonywać za pomocą formularza, który po dokładnym wypełnieniu i podpisaniu przez wyjeżdżającego oraz dysponenta środków należy wydrukować, a następnie odesłać jako skan w załączniku na powyższy adres e-mail.  

Podróż prywatnym samochodem

Podróż służbowa samochodem prywatnym wymaga pisemnej zgody prorektora ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych (w przypadku finansowania z budżetu BWM i Erasmus+) oraz dodatkowych badań lekarskich przewidzianych dla kierowców. 

Ubezpieczenie

Przy wyjazdach zagranicznych obowiązuje indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia mogą być pokryte przez dysponenta środków tylko w przypadku wyjazdu służbowego do kraju, w którym ubezpieczenie jest konieczne w celu uzyskania wizy. 

Karta EKUZ 

Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego, w ustawowym terminie 7 dni roboczych, dokonywane jest rozliczenie pobranych środków. W zależności od źródła finansowania wyjazdu rozliczenie odbywa się w instytucie macierzystym lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Uwaga! Wypełnienia dokumentów jak i rozliczenia dokonuje wyjeżdżający OSOBIŚCIE!

PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW.

Dokument do pobrania

Uwaga! Do rozliczenia kosztów podróży wymagana jest:

 • kopia wniosku o wyjazd
 • oryginalna faktura
 • bilet/karta pokładowa

Kontakt

Barbara Wysztygiel: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl tel. 71 3752 248

Magadalena Nyczka-Stich: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl  tel. 71 3752 248 

System Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Systemie Odyseusz.

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
 • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
 • a także - jeśli wyrażą Państwo taką wolę - może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą